^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

O Nas

Przedszkole w Bolimowie pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomagamy  wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka. Stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju.

Oferujemy dzieciom:

- Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia;

- Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć;

- Nowoczesny i bezpiecznie urządzony  plac zabaw;

- Posiadamy obszerną literaturę dla dzieci;

- Nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć;

- Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką.

Copyright © 2013. Przedszkole w Bolimowie Rights Reserved.